Logo Jad Davids

Het Jad Davids Fonds

Joseph Davids

Jad Davids is genoemd naar Joseph Hirsch (Zvi) Davids (1896-1960).

 

Het Joseph Zvi Davids Fonds, dat in januari 1960 is opgericht, heeft inmiddels zelf al een bijna zestigjarige geschiedenis met als doelstelling financiële steun te geven aan mindervermogende, uit Nederland afkomstige bejaarden en hun partners.

Jad Davids helpt ouderen (vanaf 61 jaar) uit de Nederlandse gemeenschap in Israël, die door de jaren heen naar Israel zijn geëmigreerd en financiële moeilijkheden hebben.

Het fonds draagt ieder jaar tegen Rosh Hashana en Pesach een extra bedrag bij om deze feestdagen gemakkelijker door te komen.

Tevens geeft het fonds, voor diegenen die een maandelijkse uitkering krijgen, een bedrag voor verwarming in de winter.

 

De taken van Jad Davids worden geheel uitgevoerd door vrijwilligers, zodat de onkosten tot een minimum beperkt blijven.

 

De balans, opgemaakt door een erkende accountant, wordt jaarlijks volgens de wet ingediend bij het Israëlische register van organisaties zonder winstoogmerk.

Waarmee helpt Jad Davids?

Verwarming

VERWARMING


BRILLEN

extra hulp

EXTRA HULP

GIFT VOOR DE FEESTDAGEN

SCOOTMOBILE

medische onkosten

MEDISCHE ONKOSTEN

MAANDELIJKSE UITKERING

tandarts kosten

TANDARTS KOSTEN