AANVRAGEN

Een aanvraag kan worden gedaan voor een maandelijkse ondersteuning of voor bijzondere onkosten, zoals gedeeltelijke tandheelkundige behandelingen, bijdrage aan de kosten van een rollator, aanpassing in uw woning, of medicijnen die buiten het ziekenfondspakket vallen.

 

Wie komt in aanmerking?

Ouderen vanaf 61 jaar met Nederlandse achtergrond, zelfstandig wonend of in een ouderhuis en hun partners kunnen een aanvraag indienen. 

 

​De aanvragen worden gecoördineerd door verschillende instellingen:

· Ouderen, geboren voor mei 1945 kunnen zich wenden tot de stichting NINI Chopp, de  Sociale zorg voor Nederlandse Holocaust overlevenden, hun partners en hun kinderen. Tel: 03-6242920  
e-mail: emz@netvision.net.il
    

·  Bewoners van Beth Joles en Beth Juliana kunnen zich wenden tot hun respectievelijke Sociale Werkers in hun eigen tehuis. 
 

· Ouderen vanaf 61 jaar, 2e generatie,  uit Nederland afkomstigen kunnen zich wenden per email aan:  davidsfonds60@gmail.com

       
Het aanvraagformulier zal dan aan u worden toegezonden.