top of page

AANVRAGEN

Wie komt in aanmerking?

Oorlogsoverlevenden en tweede generatie  vanaf 60 jaar met Nederlandse achtergrond, zelfstandig wonend of bewoners in een ouderhuis en hun partners. 

Wat kan worden aangevraagd?

 

Een aanvraag kan worden gedaan voor een maandelijkse ondersteuning of een bedrag voor bijzondere onkosten, zoals bijdragen voor tandheelkundige behandeling, een rollator, aanpassing in uw woning, of medicijnen die buiten het ziekenfondspakket vallen.

 

Bij wie kan een aanvraag worden ingediend?

  • Ouderen, geboren voor mei 1945 kunnen zich wenden tot de stichting NINI Chopp, de  Sociale zorg voor Nederlandse Holocaust overlevenden, hun partners en hun kinderen. Tel: 09-9794146  
    e-mail: emz@netvision.net.il

 

  • Bewoners van Beth Joles en Beth Juliana kunnen zich wenden tot hun respectievelijke sociale werkers in hun eigen tehuis. 

 

  • Alle anderen vanaf 61 jaar kunnen zich rechtstreeks wenden per email aan:  davidsfonds60@gmail.com.         
    Het aanvraagformulier zal dan aan u worden toegezonden.

     

·

bottom of page