top of page

BEDANKBRIEVEN

Aan het Jad Davids Fonds,

Hierbij mijn hartelijke dank voor uw maandelijkse bijdrage  en de extra gift voor de feestdagen. Dit helpt mij enorm.

Dit jaar kon ik dankzij uw hulp twee gehoorapparaten kopen.

Ik wens u nog vele jaren. Shana Tova en een goede gezondheid.

vector art

Aan het Jad Davids Fonds,

Vandaag ontving ik uw brief met de mededeling dat ik financiële assistentie van u zal ontvangen.  Deze steun is een grote hulp voor mij.

Ik dank u heel hartelijk!

vector art

Aan het bestuur van Jad Davids

Het doet mij genoegen dat ik u nogmaals een woord van dank kan schrijven.

Deze keer voor de hartverwarmende  mededeling,  dat mij een gift wordt gegeven voor verwarming in de wintermaanden. Wij waarderen het zeer dat u steeds attent denkt aan de wijze waarop u ons kunt helpen.

vector art

Geacht bestuur,

Langs deze weg dank ik u uit de grond van mijn hart voor de ondersteuning die ik van u ontvang.

Gezien mijn lichamelijke toestand heb ik inderdaad veel extra hulp in mijn woning nodig en gedurende mijn ziekenhuis opnames.

Uw hulp stelt mij in staat hopelijk nog lang tijd min of meer zelfstandig van mijn woning te kunnen genieten

vector art
bottom of page