WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Lezer,
Het bestuur van Jad Davids, ons bestuur, is samengesteld uit negen vrijwillige afgevaardigden van de beide Nederlandse bejaardencentra Beth Joles en Beth Juliana en de overkoepelende immigranten-organisatie lrgoen Olei Holland.

 

Het werk van Jad Davids wordt uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Enkele tientallen medewerkers werken mee op vaste basis en zorgen ook voor de verkoop van certificaten en cadeau-artikelen.

 

Zonder al deze waardevolle mensen zou het fonds niet op de huidige wijze kunnen functioneren.
 

Veel zorg wordt besteed aan vragen voor bijstand.
 

Het bestuur neemt besluiten nadat de aanvragen eerst door maatschappelijk werk(st)ers behandeld zijn en dan aan ons, (het bestuur) rapporteren. Hierbij garanderen wij dat uitsluitend hulp wordt verleend aan diegenen die werkelijk hulp nodig hebben.
 

Wij, leden van het bestuur, zien het als een voorrecht om namens de ex-Nederlanders in Israel en andere sympatiserenden, dit werk te kunnen doen.
 

Wij zijn U dan ook dankbaar voor uw giften, groot of klein en hopen  steeds op U te kunnen bouwen ten behoeve van onze ex-Nederlandse gemeenschap.

Namens het Bestuur,

 

David H. Eisenmann
Voorzitter